For English scroll down

Voor een review stuur je me 10 tot 20 portretten toe, zowel nabewerkt in jpg als in raw.

 

Aan de hand van een screenvideo van ongeveer 45 minuten loop ik je portretten langs.

 

Ik geef je feedback over licht, poses, impact, nabewerking, styling, techniek.

 

Maar ik geef je vooral tips mee hoe een volgende keer je aanpak aan te passen.

 

Daarnaast open ik een aantal portretten in Photoshop om een paar tools mee te geven voor de nabewerking, zodat je je gemaakte portretten nog beter kunt presenteren.

 

De video stuur ik naar je toe, zodat je hem in eigen tijd kunt bekijken.

Margrietha deed vorige maand een portfolio review bij me en kwam na afloop met deze feedback bij me terug:

"Na het zien van je video heb ik de punten die je me meegaf direct gebruikt in een fotoshoot. Wat er gebeurd is, is dat ik eigenlijk mezelf overtroffen heb. Op de een of andere manier ben ik weer heel erg gegroeid. Omdat ik jouw hulp heb ingeschakeld heb ik tot dit punt kunnen komen. Anders had ik er ook wel gekomen, maar misschien wel drie jaar later. De leerpunten die ik van je heb meegekregen zijn enorm waardevol voor me gebleken. Dank je wel!"
___________For a review, you send me 10 to 20 portraits, both post-processed in jpg and the raw version.

 

In a screen video of about 45 minutes, I discuss your portraits.

 

I give you feedback about light, poses, impact, post-processing, styling and technique.

 

But I mainly give you tips on how to adjust your approach next time.

 

In addition, I open a number of portraits in Photoshop to provide a few tools for post-processing, allowing you to present your portraits even better.


I send the video to you, so you can watch it in your own time.


Margrietha took a portfolio review with me last month and came back to me with this feedback:

 

"After seeing your video, I immediately used the points you gave me in a photo shoot. What happened is that I actually surpassed myself. In one way or another I have grown a lot again. Otherwise I would have come there as well, but maybe three years later. The learning points I received from you are enormously valuable to me. Thank you! "

 

Portfolio review

€ 127,00Price

De prijs is exclusief 21% btw.
The price excludes 21& vat.

IRIS VALENTINA 2020

06-19817596

Studio: Daam Fockemalaan 22, Amersfoort
Post: Parklaan 76, 3722BG Bilthoven 

Nederland, the Netherlands