For English scroll below

 

Heb je het gevoel dat je op weg bent, maar even niet goed weet welke richting je op moet slaan? Merk je dat je graag jezelf wilt ontwikkelen en daarbij wat steun wilt gebruiken? Uiteindelijk doe je het werk allemaal zelf en toch kan het helpen om een mentor in de arm te nemen. Eenmalig of langdurig.

 

Al jaren heb ik enorm veel tijd, geld en energie gestoken in het proces van (kinder)portretfotografie. Ik bezocht workshops in Amerika, Noorwegen, St. Petersburg en Frankrijk, bij de besten van de besten. Ik zocht (en zoek nog steeds) leraren en mentoren om mij te begeleiden. Als ik terugkijk hebben de contactmomenten met deze mensen een hele grote invloed op mij gehad. Ik ben uiteindelijk trouw aan mijn eigen 'stem', mijn stijl, mijn 'waarom'. Niemand kan mijn werk maken behalve ik. En dat geldt ook voor jou. Alleen jij komt tot jouw werk. Jouw portfolio weerspiegelt wie jij bent. Dat is de pracht van dit vak.

 

Spreekt mijn werk en persoonlijkheid je aan en voel je dat ik je verder kan helpen, dan nodig ik je uit voor een mentor call. Tijdens deze video call, met gedeeld scherm, heb ik exclusieve aandacht voor jou en jouw vragen. Je mag me ALLES vragen. Het is informatie en advies op maat. 

 

Een aantal mogelijke onderwerpen:

- portfolio bespreken, wat werkt, wat niet

- aandachtspunten vaardigheden (licht, poseren, styling, expressie, etc)

- nabewerking 

- ondernemen

 

It's all up to you!

 

De eerste keer duurt ongeveer 1,5 uur en de investering hiervoor is €147,-e xcl 21% btw. Eventuele vervolg calls duren ongeveer 1 uur en kosten je €97.- ex 21% btw per keer. 

Weet je het niet zeker? Mail of bel me voor een vrijblijvend gesprek. Als ik denk dat ik niets aan je kan bijdragen, zal ik dit altijd eerlijk zeggen. Het is mijn intentie mensen verder te helpen, zodat ik kan delen wat ik in alle jaren heb geaccumuleerd. 

Ben je er klaar voor? Plaats je bestelling en ik neem z.s.m. contact met je op om een afspraak in te plannen. 

 

Let's create magic!

 

Liefs,

Iris

 

iris@irisvalentina.com

06-19817596

____________
 

Do you feel that you are on your way, but are not sure which direction to take? Do you notice that you want to develop yourself and can use some support? Ultimately, you do all the work yourself and yet it can help to hire a mentor. One-time-off or long-term.

 

For years I have put a lot of time, money and energy into the process of (child) portrait photography. I attended workshops in America, Norway, St. Petersburg and France with the best of the best. I was looking for (and still look for) teachers and mentors to guide me. When I look back, the moments of contact with these people have had a major impact on me. I am ultimately true to my own 'voice', my style, my 'why'. Nobody can do my work except me. And that also applies to you. Only you will make your work. Your portfolio reflects who you are. That is the beauty of this art.

 

If my work and personality appeals to you and you feel that I can help you further, then I invite you for a mentor call. During this video call, with a shared screen, I have exclusive attention for you and your questions. You can ask me anything. It is customized information and advice.

 

A number of possible topics:

- discuss portfolio, what works, what doesn't

- points for attention for skills (light, posing, styling, expression, etc)

- post-processing

- business

 

It's all up to you!

 

The first time lasts approximately 1.5 hours and the investment for this is €147 excl 21%VAT. Any follow-up calls last approximately 1 hour and cost you € 97 excl. 21% VAT each time.
 

Are you not sure? Mail or call me for a free consultation. If I don't think I can contribute to you, I'll always say this honestly. It is my intention to help people further so that I can share what I have accumulated over the years.
 

Are you ready for it? Place your order and I will contact you as soon as possible to schedule an appointment.

 

Let's create magic!

 

Love,

Iris

 

iris@irisvalentina.com

06-19817596

Mentor Call - NL + ENG

€ 147,00Price

    IRIS VALENTINA 2020

    06-19817596

    Studio: Daam Fockemalaan 22, Amersfoort
    Post: Parklaan 76, 3722BG Bilthoven 

    Nederland, the Netherlands