For English scroll below

 

In een portfolio review 'leen' je mijn ogen en kennis. Je stuurt maximaal 10 van je portretten in (niet gemaakt tijdens een workshop). Tijdens een screenvideo van ongeveer 30 minuten bekijk ik je foto's.
Ik zal je feedback geven over wat ik zie. Tips om de volgende keer te verbeteren.


Onderwerpen zijn poseren, expressie / verbinding, licht, techniek, styling, nabewerking. Maarje kunt ook vooraf een vraag stellen. De screenvideo komt volledig tegemoet aan jouw wensen!

 

Je kunt de video downloaden, zodat je deze naar wens kunt (her) bekijken.
 

Na je bestelling neem ik contact met je op om de portfolio review te regelen.
 

Beoordeling van Michelle (Australië):
"Ik wilde je bedanken voor je portfolio review vorige maand. Het was zo informatief en wat je me met het meisje hebt laten zien en hoe je met haar mond moet werken was geweldig. Dit is mijn laatste maand en ik ben gewoon verdrietig. Jouw advies en begeleiding de afgelopen paar maanden was een van de beste dingen die ik had kunnen doen voor mijn werk, vertrouwen en portretten. Ik zal het volgend jaar missen. Ik zou je mentorschap aanraden aan iedereen die zich op dit gebied wil verbeteren. "

 

 

 

In a portfolio review you 'borrow' my eyes and knowledge. You will send in up to 10 of your portraits (not made during a workshop). During a screenvideo of approxomately 30 minutes, I will review your images. 
I will give you feedback on what I see. Tips on how to improve next time. 


Topics are posing, expression/connection, light, technique, styling, editing. But you are also welcome to ask question beforehand. The screenvideo is fully catered to your needs! 

 

You will be able to download the video, so you can (re)watch as you please.

After you order, I will contact you to arrange the portfolio review.

Review from Michelle (Australia):
"I wanted to thank you for your review instruction last month. It was so informative and what you showed me with the girl and how to work with her mouth was amazing. This is my last month and I am so sad. Your advice and guidance these last few months has been one of the best things I could have done for my work, confidence and portraits. I will miss it next year. I would recommend your mentoring to anyone who wanted to improve in this area."

Portfolio review

€ 97,00Prijs
package

    IRIS VALENTINA 2020

    06-19817596

    Studio: Daam Fockemalaan 22, Amersfoort
    Post: Parklaan 76, 3722BG Bilthoven 

    Nederland, the Netherlands