artist statement

Naast het aanbieden van portretsessies en workshops, werk ik graag aan een project. Het verkennen van nieuwe thema's en manieren van fotograferen houden mijn inspiratie en enthousiasme voor deze kunst levend.


Ik zoek verbinding met verschillende stukken die in mij leven. De behoefte om erachter te komen wie ik ben en waarvoor ik hier ben, vindt een uitweg in mijn projecten. Ze onderzoeken vaak een sociaal thema.

 

In mijn laatste project The Loved Female Body stel ik de vraag, wat als we kijken met liefde en waardering? Het project is een eerbetoon aan het vrouwelijk lichaam. 

In addition to offering portrait sessions and workshops, I love to have a project on hand. Exploring new themes and way of photographing keep my inspiration and enthousiasm for this art alive.

 

I seek connection to different pieces that are alive in me. The need to figure out who I am and what it is I am here to do finds an outlet in my projects. They often explore a social theme. 

In my latest project The Loved Female Body I ask the question, what if we look with love and appreciation? The project is a tribute to the female body.

IRIS VALENTINA 2020

06-19817596

Studio: Daam Fockemalaan 22, Amersfoort
Post: Parklaan 76, 3722BG Bilthoven 

Nederland, the Netherlands