artist statement

Naast het aanbieden van portretsessies en workshops, werk ik graag aan een project. Het verkennen van nieuwe thema's en manieren van fotograferen houden mijn inspiratie en enthousiasme voor deze kunst levend.


Ik zoek verbinding met verschillende stukken die in mij leven. De behoefte om erachter te komen wie ik ben en waarvoor ik hier ben, vindt een uitweg in mijn projecten. Ze onderzoeken vaak een sociaal thema.

 

In mijn laatste project Silent Storm ga ik terug naar mijn tienerjaren, waarin ik werd geconfronteerd met onrust in mijn thuissituatie. De paniekstoornis die in deze tijd werd geboren, heeft nog steeds effect op mij. Ik wilde dit zeer persoonlijke thema verkennen, voor mijn eigen genezing en om het publieke debat over angststoornissen openen.

In addition to offering portrait sessions and workshops, I love to have a project on hand. Exploring new themes and way of photographing keep my inspiration and enthousiasm for this art alive.

 

I seek connection to different pieces that are alive in me. The need to figure out who I am and what it is I am here to do finds an outlet in my projects. They often explore a social theme. 

In my latest project Silent Storm I go back to my teenage years, in which I was confronted with turmoil in my home situation. The panic disorder that was born in this time still effects me. I wanted to explore this very personal theme, for my own healing and to open the public debate about anxiety disorders. 

IRIS VALENTINA 2020

06-19817596

Studio: Daam Fockemalaan 22, Amersfoort
Post: Parklaan 76, 3722BG Bilthoven 

Nederland, the Netherlands